Eteläportin tonteilla kysyntää – tontin voi ostaa tai vuokrata

Eteläportin asemakaavat saivat lainvoiman elokuussa Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan päätöksillä. Joustava kaava mahdollistaa asiakastarpeiden kuuntelemisen, toteaa Business Jyväskylän projektipäällikkö Heikki Kinnunen.  

Jyväskylän eteläpuolella, 9-tien varrella sijaitseva uusi yritysalue vastaa valmistavan teollisuuden tarpeisiin tarjoamalla tilaa mm. kehittämis-, tuotanto- ja logistiikkatoiminnoille sekä kaupan ja palvelujen toimijoille. Yritystoimintaan kaavoitetun maa-alueen koko on yhteensä 40 hehtaaria. 

– Alueen asemakaavassa tonttijako on ohjeellinen, mikä tarkoittaa, että tontin koko voidaan sovittaa asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakas voi ostaa tai vuokrata tontin, kertoo projektipäällikkö Heikki Kinnunen Business Jyväskylältä. 

– Eteläportin sijainti on erinomainen ja varsinkin valtatien varressa olevat tontit ovat näkyvällä paikalla. Tavoitteena on, että Eteläportti tulee rakentumaan kokonaisuutena, jolloin alueesta saadaan toimiva ja sinne sijoittuvat yritykset voivat tukea toisiaan erilaisissa toiminnoissa, kommentoi Paula Hartman, Jyväskylän kaupungin tonttipäällikkö. 

Elokuun jälkeen jo kolme toimijaa on varannut tontin ja lisäksi usean muun yrityksen kanssa on käynnissä keskustelut Eteläporttiin sijoittumisesta. Tontteja on tarjolla myös Kauramäen puolella, missä on valmiiksi esirakennettuja tontteja. Kauramäen puolella on tällä hetkellä yksi tontti myyty ja kaksi tonttia varauksessa. 

– Ensimmäiset sijoittujat ovat halunneet varata näkyvän paikan 9-tien varresta. Kaikki kolme ovat teollisuuden toimijoita tai teollisen valmistuksen palveluita tuottavia yrityksiä. 

Eteläportin ankkuriyrityksenä toimii tällä hetkellä tuulivoimaloiden voimansiirtoratkaisuja valmistava Moventas Gears Oy, jonka viimeisin laajennus valmistui syksyllä 2018.  

– Tontit ja niille nousevat rakennukset ovat Eteläportin fyysinen ilmentymä, mutta sen ympärille perustettava virtuaaliympäristö on yhtä olennainen osa rakentuvaa ekosysteemiä. Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö on juuri saanut päätökseen kilpailutuksen, jolla valittiin Eteläportin virtuaalialustan toimittaja, Heikki Kinnunen jatkaa. 

– Virtuaalialusta on hieno ja nykyaikainen tapa mallintaa aluetta. Virtuaalimallilla voi hahmottaa tulevaisuutta ja ideoida omaa investointia osana laajempaa kokonaisuutta. Lisäksi siitä voi nähdä, miltä koko ympäristö viheralueineen tulee näyttämään, kommentoi Paula Hartman. 

ETELÄPORTIN INFRASTRUKTUURI PÄÄOSIN VALMIS 

 Eteläportin asemakaava mahdollistaa joko kaksi- tai kolmikerroksisten rakennusten rakentamisen. Alueen vesi-, jätevesi- ja kaukolämpöverkostot sekä sähkö- ja telekaapelit ovat pääosin valmiina. 

 - Alueelle tarvitaan jonkin verran kestopäällysteisiä katuosuuksia sekä katujen yleisvalaistukset. Nämä rakentuvat sitä mukaa, kun tontteja luovutetaan asiakkaille, Kinnunen kertoo. 

– Näkisin, että jos Eteläportista haluaa tontin, nyt kannattaa olla liikkeellä. Tämän tyyppisiä paikkoja on harvoin tarjolla, kommentoi Paula Hartman.   

Tonteista saa lisätietoa Jyväskylän kaupungin Karttapalvelusta. Tonttia voi hakea sähköpostitse vapaamuotoisella hakemuksella.  

Projektilla haetaan ratkaisuja Eteläportti-ekosysteemissä olevien yritysten digitaalisten palvelukonseptien kehittämiseen ja pilotointiin. Lisäksi edistetään kiertotalouden ja vähähiilisten liiketoimintaympäristöjen syntymistä.

Hanketta rahoittavat: Keski-Suomen Ely-keskus (EAKR), Jyväskylän kaupunki ja Muuramen kunta.

Ota yhteyttä: 

Heikki Kinnunen 

Projektipäällikkö, Eteläportti 

heikki.kinnunen@jyvaskyla.fi 

050 434 2450 

JAA TÄMÄ ARTIKKELI

TIlaa Jykian uutiskirje

Lähetämme uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa.

popup-cutout.png