Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Jykia Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 tehtävänä on suojata luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojen suojaan.

Rekisterin pitäjä:

Nimi: Jykia Oy

Y-tunnus: 0506036-0

Postiosoite: Asekatu 3B, 40100 Jyväskylä

Verkkosivuosoitteemme on https://www.jykia.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Jykia Oy/Minna Helsingius

minna.helsingius@jykia.fi

040 541 7471

Rekisterien nimet:

Asiakas- ja markkinointirekisteri ja vuokrareskontra. Nettisivuilla yhteydenottolomake, Google Analytics -evästetieto.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakkuuksien/vuokralaisten tietojen hallinta ja ylläpito henkilötietolain mukaisesti. Tiedottaminen kiinteistöön ja vuokralaisiin liittyvistä asioista. Laskutus. Markkinointi.

Rekisterien tietosisällöt:

Rekisterit voivat sisältää yhteystietoja kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Vuokralaisista, jotka ovat yksityishenkilöitä on myös henkilötunnukset. Asiakkaan suostumukset tai muut asiakkaan luvalla kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan. Päivitykset suoritetaan rekisteröidyn itse ilmoittaessa muutoksista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Jykia Oy ei myy eikä luovuta rekistereissään olevia tietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Jykia Oy:n palveluntuottajille, alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Jykia Oy:n verkossa sijaitsevat tiedot on suojattu palomuurilla.

Tarkastusoikeus:

Rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä rekisterin pitäjälle kirjallisesti ja siihen tulee liittää kopio henkilötodistuksesta.

TIlaa Jykian uutiskirje

Lähetämme uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa.

popup-cutout.png