näkymä raiteilta kaupunkiin

Tourulankulman kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailun voittaja valittu

Syksyllä 2019 käynnistetyn kilpailun voittaja on julkistettu. Kilpailuun osallistui viisi eri ehdotusta, joista tuomaristo valitsi voittajan. Voittajaehdotuksen nimi on Pajala ja sen on tehnyt työryhmä YIT Suomi Oy, Arkkitehtipalvelu Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy.

– Kilpailun tarkoituksena oli löytää laadukas ja vaiheittain toteutettavissa oleva rakentamisen ratkaisu ja sen toteuttaja. Kilpailu oli kokonaisuudessaan onnistunut ja se tuotti mielenkiintoisia ja ilahduttavan erilaisia ideoita merkittävään paikkaan keskustan sisääntulon varrelle, kertoo tuomariston puheenjohtaja ja kaupunginarkkitehti Leila Strömberg, Jyväskylän kaupungilta.

Arvioinnissa kolme pääkriteeriä

Kilpailutöille asetettiin tärkeimmiksi arviointikriteereiksi toiminnallinen konsepti, arkkitehtuuri ja kaupunkikuva sekä resurssiviisaus.

– Kivääritehtaan valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön sovittaminen oli kilpailijoille haaste, jonka voittanut ehdotus oli ratkaissut parhaiten”, jatkaa Strömberg.

Voittajatyössä Kivääritehtaan tehdasmiljöön tyyli jatkuu yhtenäisenä, mutta toisaalta modernit vaikutteet yhdistävät alueen saumattomaksi osaksi keskusta-aluetta.

– Toteutuessaan suunnitelma luo Jyväskylään uudenlaista yhteisöllistä kaupunkitilaa, jossa yhdistyvät resurssiviisaasti työpaikat, asuminen ja piha-alueet”, kertoo Strömberg.

Tuomaristo koostui Jyväskylän kaupungin, Jykian ja museon edustajista sekä kilpailijoiden valitsemasta arkkitehdistä.

Päätöksenteossa kuunneltiin laajaa asiantuntemusta. Esimerkiksi Keski-Suomen museon kulttuuriympäristötiimi osallistui ehdotusten arviointiin.

– Pajala tuo monimuotoisen ja uudenlaisen korttelin Jyväskylän kaupunkiin. Alueen sisällä on ansiokasta tehdasmiljööstä ammentavaa arkkitehtuuria ja sinne syntyy elämänmakuista ja miellyttävää ympäristöä, avaa voittajatyötä kilpailijoiden valitsema arviointiryhmän jäsen, Sami Heikkinen (arkkitehti SAFA).

Kaikki vaihtoehdot olivat esillä myös kaupungin verkkosivuilla ja niihin pyydettiin palautetta kaupunkilaisilta.

Kaupunkilaiset luonnehtivat voittajaa seuraavanlaisesti:

”Se on moderni, mutta kuitenkin kunnioittaa jo olemassa olevaa arkkitehtuuria”.

”Näyttää luonnollisimmalta paikallaan. Inhimillinen ja mukavasti vaihteleva”.

Tourulankulma Kivääritehtaan kainalossa

Kilpailualue muodostuu Jyväskylän kaupungin ja Jykia Oy:n omistuksessa olevista tonteista, yhteensä noin 18 600 m2 sekä valtion omistamasta, noin 2 400 m2 maa-alueesta. Pajalassa esitetään alueelle rakentamista yhteensä noin 35 500 kerrosalaneliömeriä, asukkaita 830 henkeä ja asuntoja 304 kappaletta.

– Tavoitteena oli löytää kilpailun avulla alueelle sopiva työpaikkarakentamisen ja asumisen yhdistävä ratkaisu. Odotamme innolla alueen rakentumista muun muassa Jyväskylän keskustaa ja Kangasta sitovaksi tekijäksi, kertoo Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen.

Kehitys alkaa työpaikkarakentamisella

Kaupunkimaiseen ympäristöön tavoitellaan asumisen lisäksi palvelu-, liike- ja toimistotilojen myötä työpaikkoja.

– Kilpailijat nimesivät kilpailuehdotuksessaan alueelle sijoittuvia yrityksiä. On hienoa huomata, että Tourulankulma kiinnostaa myös työpaikkarakentamisen alueena. Alueen rakentaminen käynnistyy työpaikkarakentamisen hankkeella nykyisen kaavan mukaisesti jo vuonna 2021, lisää Takanen.

Kilpailun voittaja kehittää aluetta Jyväskylän kaupungin ja Jykia Oy:n kanssa sekä osallistuu kilpailualueen asemakaavoitukseen. Lisäksi kilpailun voittaja saa ostaa noin 15 000 km² alueelle syntyvästä rakennusoikeudesta Jyväskylän kaupungin määrittelemään vyöhykehintaan.

Lisätietoja kilpailusta: https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/arkkitehtuuri-jyvaskylassa/arkkitehtuurikilpailut/tourulankulma

Voittajaehdotus nähtävissä: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/Tourulankulma/PAJALA.pdf

Lisätiedot:

Jyväskylän kaupunki, Leila Strömberg, kaupunginarkkitehti, leila.stromberg[at]jyvaskyla.fi, p. 014 266 5055

Jykia, Seija Takanen, toimitusjohtaja, seija.takanen[at]jykia.fi, p. 040 519 5732

JAA TÄMÄ ARTIKKELI

TIlaa Jykian uutiskirje

Lähetämme uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa.

popup-cutout.png