Tourulankulman kilpailutyöt julki ja kaava vireille

Tourulassa on käynnissä kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailu, jonka tarkoituksena on löytää laadukas ja vaiheittain toteutettavissa oleva rakentamisen ratkaisu ja sen toteuttaja. Kilpailuun valittiin ilmoittautumismenettelyn perusteella viisi monialaista työryhmää, jotka ovat laatineet kukin oman ehdotuksensa alueen kehittämiseksi. Nyt kilpailutyöt ovat nähtävillä, ja tuomaristo toivoo töistä palautetta työskentelynsä tueksi.

Suunnittelualue sijaitsee Tourulassa Kivääritehtaan kupeessa. Vilkkaan Vapaudenkadun jatkeena olevan Tourulantien sekä Vaajakosken moottoritien loppupään muodostamaan kulmaukseen halutaan tulevaisuudessa rakentuvan monipuolinen kaupunkikortteli, jossa on toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä erilaisia asumisvaihtoehtoja, kuten vuokra-asumista, omistusasumista ja mahdollisesti palveluasumista. Kaupungin sisääntuloväylän yhteyteen kehittyvän alueen suunnittelun lähtökohtana pidetään korkeatasoista kaupunkikuvaa resurssiviisautta ja monitoiminnallisuutta unohtamatta.

Kilpailu osana kaavamuutosta

Marraskuussa 2019 käynnistyneen kilpailun tavoitteena on saada maankäyttösuunnitelma asemakaavan uudistamisen lähtökohdaksi ja valita laaditun asemakaavan mahdollistamille hankkeille toteuttaja. Alueen asemakaavamuutos on tullut vireille kilpailutöiden julkistamisen myötä ja kaavatyö kulkee jatkossa kilpailun rinnalla aina töiden arvioinnista voittajan valintaan ja sen jatkokehittämiseen.

– Haluamme kokeilla uudenlaista lähestymistapaa kilpailujen ja kaavatyön yhdistämiseksi. Sen sijaan, että pitäisimme ensin kilpailun ja sitten kaavoittaisimme, haluamme nyt tuoda kilpailutyöt osaksi kaavaprosessia, kertoo maankäyttö- ja kaupunkisuunnittelujohtaja Leena Rossi.

Suunnitelmavaihtoehdot ovat kaavan valmisteluvaiheen luonnoksia, joista kerätään palautetta osaksi tuomariston arviointityötä. Voittaja julkistetaan toukokuun 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen voittajatyön kanssa jatketaan suunnittelua.

– Ensisilmäyksellä kilpailutyöt vaikuttavat tasokkailta ja ovat keskenään kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoonisesti erilaisia. Eroavaisuuksia löytyy myös asumisen ja työpaikkojen painotuksen suhteen, kuvailee asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho.

Suunnitelmavaihtoehdot ovat esillä kilpailun verkkosivuilla www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/arkkitehtuuri-jyvaskylassa/arkkitehtuurikilpailut/tourulankulma. Sivulla on linkki verkkokyselyyn, jossa on mahdollista kommentoida kutakin kilpailutyötä sekä valita oma suosikkinsa. Kysely on avoinna 28.2.-27.3.2020 välisen ajan.

Lisätiedot:

– Reijo Teivaistenaho, asemakaava-arkkitehti, p. 014 266 5057, reijo.teivaistenaho[at]jyvaskyla.fi

– Leena Rossi, maankäyttö- ja kaupunkisuunnittelujohtaja, p. 014 266 5050, leena.rossi[at]jyvaskyla.fi

JAA TÄMÄ ARTIKKELI

TIlaa Jykian uutiskirje

Lähetämme uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa.

popup-cutout.png