Kiinteistökehityspäällikkö Kari Sensio

Energiatehokkuus tuo säästöjä ympäristön ja asiakkaan hyväksi

Jykia pitää tiivistä yhteyttä vuokralaisiinsa ja tekee vuosittain kiinteistökatselmukset, joissa käydään läpi mahdollisia kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä. 3. Logistiikkarykmentin esikunta Tikkakoskella halusi selvittää mahdollisuuksia parantaa tilojensa sisäilmaolosuhteita ja energiatehokkuutta. Taustalla oli myös halu pienentää lämpö- ja sähköenergian kustannuksia. Yhdessä vuokralaisen kanssa käynnistimme neljän vuoden pituisen kehittämishankkeen, jonka aikana uusittiin noin 20 vuotta vanhaa talotekniikkaa ja valaistus vaihdettiin nykyaikaisiin led-valaisimiin.

3. Logistiikkarykmentin esikunnan kiinteistön kehittämishanke toteutettiin vuosina 2018–2022. Sisäilman laatua saatiin parannettua tekemällä muutoksia ilmanvaihtokanavistojen ilmanjakoon. Energiatehokkuutta lisättiin vaihtamalla ilmanvaihtokoneet energiatehokkaisiin malleihin ja yksi jäähdytyskone korvattiin ilmanvaihtokonekohtaisilla jäähdytyksillä.

ESCO-hanke tähtää aina energian säästämiseen

ESCO-hankkeessa energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä energiaselvityksen pohjalta investointeja ja toimenpiteitä, joilla säästetään energiaa ja tehostetaan energiankäyttöä. Kahdessa vaiheessa toteutetun ESCO-hankkeen kokonaisinvestointi oli noin 600 000 euroa ja sen suoritti Caverion Suomi Oy KVR-urakkahankkeina. Energiatukea hanke sai TEKESiltä ja Business Finlandilta yhteensä 110 000 euroa. Ensimmäisen vaiheen todettu energiasäästö rahassa oli 40 000 euroa vuodessa ja toisen vaiheen energian säästön arvellaan olevan 20 000 euroa vuodessa. Myös kaukolämmön liittymämitoitus tarkistettiin. Sen seurauksena liittymää pienennettiin ja kaukolämmön perusmaksu saatiin edullisemmaksi.

Caverion on toteuttanut vastaavia ESCO- ja energiahankkeita mm. Jyväskylän, Oulun, Vantaan ja Helsingin kaupungeille ja useille yrityksille.

– Tämä hanke sujui aikataulussa ja muutenkin hyvin kaikkien osapuolten hyvän yhteystyön ja luottamuksen johdosta. Haasteena toteutuksessa oli se, että kiinteistön käyttäjä oli urakka-aikana kohteessa, joka vaati joustoa puolin ja toisin, kertaa hankkeen sujumista Teppo Manninen, tuotepäällikkö, Energiahankkeet, Caverion Suomi Oy.

– Lopputuloksena saadaan energiasäästöä. Hankkeen kannattavuus tulee olemaan ennakoitua parempi, kun energiahinta tästä nähtävästi nousee alkuperäisiin laskelmiin verrattua, jatkaa Teppo Manninen.

Suunnittelu avainasemassa

Hankkeen toisessa vaiheessa 2020–2022 ESCO-hankkeen lisäksi uusittiin noin 1 000 kappaletta valaisimia ledeiksi ARE oy:n toimesta. Tämän toimenpiteen vuotuisen säästön arvoitiin olevan 20 000 euroa vuodessa. Säästö muodostuu suorasta sähköenergian säästöstä ja valaisimien kunnossa- ja ylläpitokustannuksista. Myös paloturvallisuus parani huomattavasti.

–  Monta yksityiskohtaa piti ottaa huomioon suunnittelussa, jotta koko projekti voitiin hoitaa loppuun aikataulussa ja liikaa päivittäistä työskentelyä häiritsemättä. Yhteistyön laatu ja osapuolien sitoutuminen oli tärkeää hankkeen onnistumiselle. Työn hyvällä suunnittelulla ja lomakausia hyväksikäyttämällä vuokralainen pystyi työskentelemään tiloissa koko hankkeen ajan ilman väistötilatarvetta, kertoo Jykian kiinteistökehityspäällikkö Kari Sensio.

– Energiatehokkuutta parantavilla muutostöillä vuokralainen saa suunnitelmien ja laskelmien mukaan noin 85 000 euron vuotuiset säästöt sähkön ja kaukolämmön yhteenlasketuista energiakustannuksista. Lisäksi työskentelyolosuhteet paranivat, joten olemme erittäin tyytyväisiä hankkeen lopputulokseen, summaa Sensio.

JAA TÄMÄ ARTIKKELI

TIlaa Jykian uutiskirje

Lähetämme uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa.

popup-cutout.png